De Volkskerstzang Harderwijk wordt georganiseerd door de Stichting Volkskerstzang Harderwijk.

Het bestuur bestaat uit:

  • G. Agterhuis, voorzitter
  • “vacant”, secretaris / penningmeester
  • M. Companjen, PR
  • R. van Duinen, Presentatie
  • “vacant”, Alg. bestuurslid

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Ingeschreven bij de KvK onder nr.: 08102636

Rabobank Harderwijk NL89 RABO 03977.93.804

De stichting heeft een ANBI-status verkregen, klik hier voor meer informatie.