De Volkskerstzang Harderwijk wordt georganiseerd door de Stichting Volkskerstzang Harderwijk.

Het bestuur bestaat uit:

  • J.W. Groeneweg, voorzitter
  • J.P. Vedder, secretaris
  • R. Postma, penningmeester
  • A.E. den Harder, PR
  • G. Bushoff, Coördinator
  • G.G. Agterhuis, Presentatie
  • B. Kok-Foppen, vice-voorzitter

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Ingeschreven bij de KvK onder nr.: 08102636

Rabobank Harderwijk NL89 RABO 03977.93.804

De stichting heeft een ANBI-status verkregen, klik hier voor meer informatie.