Algemeen

Deze website is ontworpen en gebouwd door het bestuur van de stichting Volkskerstzang Harderwijk, hierna VKZ. Zij verzorgt ook het onderhoud van de website. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina www.volkskerstzang.nl. Door deze webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De VKZ is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Alle afbeeldingen op de website van de VKZ zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen uitsluitend na voorafgaande, schriftelijke toestemming worden gebruikt door derden.

Privacy verklaring

U kunt deze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, kaartverkoop te registreren of anderszins. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen. Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De VKZ is niet verantwoordelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar de VKZ is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de VKZ of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de VKZ. Vermenigvuldiging, in welke voor vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande, schriftelijke toestemming door de VKZ.