Op dit moment wordt nog overlegd welke koren gaan deelnemen